Smådjurskliniken i Mjölby stängs fr o m 2016 10 15.

 

          

 

          Bitte arbetar i fortsättningen bara med  "stordjur" och utgår då från bostaden, utanför Mantorp.

 

          Nu är det full fart på seminsäsongen. Än så länge väldigt bra dräktighetsresultat.

 

          Bittes 1-åring e. Ampere´ är såld till Petra Wall som också köpte Flamenco e. Floricello känns bra att hon var så nöjd att            hon ville ha ett till av Symfonies föl.

 

 

         ,