Små smådjur

Om du tänker skaffa ett nytt sällskapsdjur bör du först ta reda på så mycket du kan om hur djuret ska skötas och vilken mat ditt djur ska ha. Den som säljer djuret  bör inte vara din enda informationskälla.

 

Gnagare och fåglar är ofta fel-utfodrade, det är den vanligaste sjukdomsorsaken hos dessa djur.